1_slider

 

 

zostan_button

 

 

Informacje dla franczyzobiorcy:

 • Koszt adaptacji salonu zależy od stanu lokalu i zakresu koniecznych zmian
 • Koszt inwestycji związany z aranżacją salonu to 600 zł netto/m2 (meble oraz elementy dekoracyjne)
 • Podstawowe wymagania sieci:

Firma zainteresowania jest uruchamianiem salonów w wybranych miastach, powyżej 20 tys. mieszkańców.

Główne wymagania:

 • Lokal o powierzchni od 50-70 m2 (w zależności od potencjału handlowego danego miasta),
 • Atrakcyjna lokalizacja (punkt o najlepszym potencjale handlowym w danym mieście)
 • Gotowość do adaptacji lokalu zgodnie z wymogami sieci,
 • Odpowiednie zaplecze finansowe pozwalające pokryć koszty inwestycji początkowej,
 • Profesjonalizm i przygotowanie merytoryczne potrzebne do prowadzenia sklepu, doświadczenie w branży jest mile widziane, aczkolwiek nie jest niezbędne.

Zasady współpracy:

 • Franczyzobiorca prowadząc punkt sprzedaży pod szyldem Esotiq zobowiązany jest do działania ściśle ze standardami i procedurami funkcjonującymi w sieci EsotiQ wyznaczanymi przez Esotiq&Henderson S.A.
 • Brak konieczności angażowania środków w zatowarowanie salonu – cały towar znajdujący się w salonie jest własnością firmy Esotiq&Henderson S.A.
 • Esotiq&Henderson S.A. gwarantuje optymalne zatowarowanie ilościowe i jakościowe salonu w oparciu
  o pojemność sklepu.
 • Dostawy towaru odbywają się poprzez firmę kurierską na koszt firmy Esotiq&Henderson S.A.
 • Franczyzobiorca zarabia na prowizji od sprzedaży. Prowizja jest stała przez cały okres obowiązywania umowy, nawet w okresach wyprzedażowych.
 • Esotiq&Henderson S.A. pokrywa koszt sprzętu komputerowego, drukarki fiskalnej oraz terminala.
 • Sklep franczyzowy jest pełnoprawną jednostką w sieci – ceny i akcje promocyjne są analogiczne jak w reszcie punktów.
 • Esotiq&Henderson S.A. gwarantuje opiekę merytoryczną nad sklepem w postaci Regionalnego Kierownika Sprzedaży i Dekoratora oraz szeregu osób z centrali firmy.